Krovovi budućnosti

Sveta Nedelja

Nova stambena zgrada sa 16 stanova projektiranih prema potrebama urbane obitelji, te u skladu sa prirodom

A+ Energetski razred

Stanovi su opremljeni vrhunskom opremom te dizalicama topline, energetski učinkoviti

Lokacija

Četiri zgrade sa po četiri stambene jedinice u urbanom centru grada Sveta Nedelja

Zdravo stanovanje

Projektni dizajn sa pametnim rješenjima i kontaktom s prirodom u urbanoj sredini

Novi stambeni kompleks u Svetoj Nedelji

Novi projekt nalazi se na lokaciji Sveta Nedelja na adresi Svetonedeljska cesta 42, na k.č. 2313, 6390. Pregledajte ponudu stanova i pronađite savršenu nekretninu za vaš život.

Stan A1

Četverosoban stan u prizemlju, 100,28 metara kvadratnih sa terasom i vrtom

Stan A4

Peterosoban stan na 2.katu , 111 metara kvadratnih sa dvije terase

Stan B3

Trosoban stan na 1.katu , 64 metara kvadratnih sa balkonom

Spremišta

A1-A4
A1 SPREMIŠTE 8,39m2
A2 SPREMIŠTE 6,48m2
A3 SPREMIŠTE 9,99m2
A4 SPREMIŠTE 12,42m2

B1-B4
B1 SPREMIŠTE 8,39m2
B2 SPREMIŠTE 6,48m2
B3 SPREMIŠTE 9,99m2
B4 SPREMIŠTE 12,42m2

C1-C4
C1  SPREMIŠTE 8,39m2
C2  SPREMIŠTE 6,48m2
C3 SPREMIŠTE 9,99m2
C4 SPREMIŠTE 12,42m2

D1-D4
D1 SPREMIŠTE 8,39m2
D2 SPREMIŠTE 6,48m2
D3 SPREMIŠTE 9,99m2
D4 SPREMIŠTE 12,42m2

PARKIRNA MJESTA

A1-A8
parkirno mjesto PM (x0,25) 3,13m2

B1-B8
parkirno mjesto PM (x0,25) 3,13m2

C1-C8
parkirno mjesto PM (x0,25) 3,13m2

D1-D8
parkirno mjesto PM (x0,25) 3,13m?

Prometnica s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na k.č. 2313, k.o. Sveta Nedelja

Na zahtjev Investitora, TECTE FUTURI, d.o.o., koji planira razvoj stambene zone unutar Grada Sveta Nedelja, nakon prikupljanja posebnih uvjeta gradnje i uvjeta priključenja krenulo se u izradu glavnog projekta uređenja prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom sukladno odredbama PPUG Sveta Nedjelja. Područje obuhvata nalazi se u zoni stambene namjene unutar koje se planira formiranje više građevinskih čestica, te je u tu svrhu potrebno izgraditi pristupni put česticama, sa svom pripadajućom infrastrukturom.

Prometnica s oborinskom odvodnjom i javnom_png

Pozicija objekta na lokaciji

Pozicija objekta sveta nedelja krovovi buducnosti-001